05.12.2016

Zmiany w grafiku! Nowe zajęcia!

9.12.2016

5 rounds for time:
run 800 meters
KB snatch 30 reps (15 each hand)
30 pullups